Garantie

Voldoet het artikel niet aan je eisen?

Op de artikelen van autopartswinkel.nl zijn, indien het artikel compleet en onbeschadigd is, de wettelijke bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing. In gebreke stelling dient binnen 14 dagen gemeld te worden via info@autopartswinkel.nl.

Voorwaarden

De garantie wordt door team autopartswinkel.nl beoordeeld. Indien deze terecht is krijg je gratis een vervangend artikel toegestuurd of krijg je het geld van het artikel terug. Voorwaarden hiervoor zijn:

  • Maximaal wordt de aankoopprijs van het artikel vergoed;
  • Slijtage en verkeerde montage vallen buiten de garantie;
  • Oneigenlijk gebruik valt buiten de garantie;
  • Autopartswinkel.nl is niet aansprakelijk voor schade buiten de geleverde artikelen om.